Thai English Chinese
 

หลวงพ่อลี ฉันทโก ผู้ค้นพบวิชาธรรมบันดาล
หลวงพ่อลี ฉันทโกเป็นอย่างสามัญชนทั้งหลาย เกิดมาในตระกูลชาวไร่ที่บ้านโคก ตำบลอรัญประเทศ อ่านต่อ

หลวงพรมเวที เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
พระพรมเวที ฉายา ชวนปญฺโญ อสยุ ๖๐ พรรษา ๓๙ วิทฐานะ ป.ธ.๙ วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย อ่านต่อ

พระมหามงคล โสตฺถิมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดธรรมบันดาล
อายุ ๒๗ พรรษา ๕ วิริยฐานะ ป.ธ. ๙ วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯอ่านต่อ

เรื่องของกรรมและวิบากกรรม เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ถึงแม้ปัจจุบันโลกจะพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้ก้าวหน้าไปได้ไกลถึงต่างดาวและย่อโลกให้เล็กลงได้แล้วก็ตาม แต่มนุษย์ก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาการทางด้านชีวิต ให้หนี้พ้นกฎแห่งกรรมไปได้ ใคร ทำกรรมใดไว้ก็ยังคงต้องได้รับผลของกรรม และวิบากกรรมนั้นตอบสนองเหมือนกันหมด ไม่ยกเว้นแม้แต่ชาวต่างชาติ หรือคนร่ำรวย คุณหญิง คุณนาย ไฮโซ โลโซ ก็หนีไม่พ้น จะมีผิดกันบ้างก็ตรงที่ใครจะได้รับของกรรม และวิบากกรรมนั้นช้าหรือเร็วกว่ากันเท่านั้น โดยเฉพาะผลกรรมที่เกิดจากการทำแท้งนั้น ให้โทษร้ายแรงทันตาเห็น ไม่ต้องรอไปถึงภพหน้าหรือชาติไหนๆ ในชาตินี้ก็สามารถส่ง ผลทำให้ผู้ที่ทำแท้งหรือแท้งเอง มีอันเป็นไปต่างๆนานาได้ อย่างเช่นทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้น เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ โชคลาภไม่มี ครอบครัว แตกแยก สุขภาพเจ็บป่วยเป็นประจำ บางรายถึงกับทำให้ล้มละลายหมดเนื้อหมดตัว หรือไม่ก็มีบุตรเป็นเด็กพิการไปเลยก็มี และผลของ กรรมและวิบากกรรมที่เกิดจากการทำแท้งนั้น ไม่ใช่จะให้โทษแต่เฉพาะผู้เป็นแม่ที่ไปทำแท้งเท่านั้น ยังมีผลไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หรือบังคับให้คนไปทำแท้งอีกด้วย หากใครไม่เชื่อก็ไปดูตัวอย่างจากคนที่เคยทำแท้ง หรือแท้งเองมาแล้วก็ได้ ? ดูสิว่า ? มีใครไม่ได้รับผลของ กรรมและวิบากกรรมดังกล่าวนั้นมาบ้าง อยากรู้ผลกรรมจากการทำแท้งให้โทษร้ายแรงเพียงใด หาคำตอบได้ที่มูลนิธิธรรมบันดาล